Nghệ sĩ chung tay hỗ trợ người dân vượt khó

Trước tình hình dịch bệnh tác động đến đời sống người dân, các nghệ sĩ có ý tưởng tập hợp cùng mạnh thường quân chăm lo cho các nghệ sĩ già yếu neo đơn, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn vượt qua mùa dịch.

Nguồn: Trung tâm Tin tức