Nghề đi biển thiếu hụt lao động vì thu nhập bấp bênh

Thiếu hụt lao động nghề biển đang là sức ép lớn đối với ngành khai thác hải sản, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả khai thác nguồn tài nguyên biển.

Trung tâm Tin tức