Nghệ An tăng cường chốt chặn tại khu vực biên giới

Nhằm hoàn thành nhiệm vụ chống dịch COVID-19 nơi tuyến đầu, những cán bộ, chiến sĩ biên phòng trên tuyến biên giới Nghệ An đang ngày đêm chốt chặn tại các đường mòn, lối mở, kiểm soát chặt chẽ không để người dân qua lại biên giới trái phép.

Trung tâm Tin tức