Ngày sách Việt Nam lần 6 năm 2019

Với chủ đề "Sách và cộng đồng trẻ", sự kiện Ngày sách Việt Nam lần 6 năm 2019 do Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM tổ chức đang diễn ra tại đường sách Nguyễn Văn Bình.

Trung tâm Tin tức