"Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu" sẽ được tổ chức dưới hình thức online

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, “Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu” (Chiến lược phối hợp tổ chức Ngày Giỗ tổ Hùng Vương và Ngày Việt Nam trên toàn cầu) năm 2020 sẽ diễn ra theo hình thức online, hạn chế sự tụ tập đông người.

Trung Tâm Tin Tức