Ngày Quốc tế loài voi

12/8 là Ngày Quốc tế loài voi. Dịp này, tại khu tự trị Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, người dân và du khách đã cùng nhau thết đãi hơn 20 "cư dân" tai to một bữa tiệc thịnh soạn hơn... 3 tấn đồ ăn.

Trung tâm Tin tức