Ngày Quốc tế Hạnh phúc

Mặc dù trên toàn thế giới đại dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm nhưng ngày 20/3 vẫn là ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Trung tâm tin tức