Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2019 là ngày 6/12

Sự kiện 24 giờ mua sắm trực tuyến lớn nhất năm sẽ diễn ra vào thứ sáu - ngày 6/12 - với chủ đề "Siêu giảm giá hàng chính hãng".

Trung tâm Tin tức