Ngày hội việc làm khu công nghệ cao TP.HCM

Tham gia tuyển dụng có trên 20 đơn vị trong khu công nghệ cao và các đơn vị đối tác với hơn 1000 vị trí làm việc.

Trung tâm Tin tức