Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 14 năm 2019 - sự kiện văn hóa quy mô lớn mang tầm khu vực với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ nhân đến từ bảy tỉnh Tây Bắc đã khai mạc tại tỉnh Sơn La.

Trung tâm Tin tức