Ngày hội văn hóa đọc quận Thủ Đức năm 2019

Quận Thủ Đức vừa tổ chức "Ngày hội văn hóa đọc" phục vụ cung - cầu cho người đọc sách trên địa bàn. Hiện nay, việc đọc sách nói riêng và văn đọc nói chung là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của một xã hội phát triển, văn minh, hiện đại.

Trung tâm Tin tức