Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2018

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2018 đã thu hút hơn 20.000 lượt thí sinh, phụ huynh, giáo viên ở TP.HCM và các tỉnh thành.

Trung tâm Tin tức