Ngày hội sách và bạn trẻ 2020

Mong muốn mang đến tri thức, giúp các bạn có thể lựa chọn những cuốn sách yêu thích với giá ưu đãi nhất, Ngày hội “Sách và bạn trẻ" đã được tổ chức tại Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM.

Trung tâm Tin tức