Ngày hội phụ nữ khuyết tật - "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết"

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: gặp gỡ, giao lưu với 3 gương phụ nữ vượt khó; thi trưng bày món ăn - chủ đề "Ẩm thực Việt"; trao vốn hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình của Báo Phụ nữ TP.HCM cho 22 tấm gương phụ nữ hoàn cảnh khó khăn.

Trung tâm Tin tức