Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019

Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019 diễn ra từ ngày 4 - 5/10 có nhiều điểm mới như: tăng số lượng dự án, số lượng trường đại học và số lượng các sở Giáo dục và Đào tạo tham gia trưng bày triển lãm.

Trung tâm Tin tức