"Ngày hội HTV" lần III 2019 - Vui, khỏe và nhiều ấn tượng

Ngoài những nội dung truyền thống hàng năm như văn hóa văn nghệ và ẩm thực, "Ngày hội HTV" lần III năm nay có thêm nội dung thi "Đồng diễn thể dục" giữa giờ, với những phần thi thú vị và hấp dẫn.

Thực hiện: Chí Hiếu