Truyền hình Thanh niên

Ngày hội Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Lào - Campuchia

Chương trình được tổ chức bởi Thành Đoàn TP.HCM và diễn ra vào sáng ngày 31/03 vừa qua, tại Đại học Tôn Đức Thắng. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Tết cổ truyền của nhân dân Lào và Tết cổ truyền của nhân dân Campuchia.

Truyền hình Thanh niên
Xem thêm