Ngày giỗ Tổ nghề sân khấu - Ngày Tết của nghệ sĩ

Tri ân Tổ nghiệp đã trở thành nét đẹp văn hóa của ngành sân khấu từ bao đời. Ngày này được ví như ngày Tết của nghệ sĩ khi họ tề tựu cùng nhau, chia sẻ với nhau về những thành quả lao động và hơn hết là việc tỏ lòng biết ơn với những thế hệ đi trước.

Mỹ Hạnh - Duy Dương