Ngày an toàn internet 2020: Khi "virus" tin giả ảnh hưởng xã hội thực

Ngày 11/2 hàng năm, gần 150 quốc gia trên thế giới lại kỉ niệm Ngày an toàn internet, nhằm hướng tới việc nâng cao nhận thức về các vấn đề trực tuyến.

Trung tâm tin tức