Ngày 6/6: Trao tặng Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM

Theo kế hoạch, UBND TP dự kiến tổ chức lễ công bố và trao tặng “Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM - năm 2019 (Ho Chi Minh City Creative Awards - 2019)” vào ngày 6/6, tại Nhà hát TP, số 7 Công trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Giải thưởng này sẽ được trao tặng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo và có những thành tích tiêu biểu đóng góp cho sự phát triển của TP.

Buổi lễ công bố sẽ được truyền hình trực tiếp nhằm tuyên truyền rộng rãi, tạo sự lan tỏa, sự sáng tạo của các tập thể, cá nhân, khẳng định năng lực sáng tạo, khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo của TP; qua đó cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua, văn hóa sáng tạo để góp phần xây dựng và phát triển TP trong tình hình mới.

Ông Huỳnh Công Hùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM - cho biết Hội đồng tuyển chọn cấp TP đã chấm và chọn 44 công trình, đề tài, tác phẩm, giải pháp, mô hình sáng tạo (gọi tắt là công trình, giải pháp sáng tạo) để trao giải. Cụ thể:

- Lĩnh vực 1 (Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng an ninh) có 9 công trình, giải pháp.

- Lĩnh vực 2 (Văn hóa - nghệ thuật) có 3 tác phẩm, sáng tác.

- Lĩnh vực 3 (Cải cách hành chính) có 5 công trình, giải pháp, dịch vụ mới.

- Lĩnh vực 4 (Truyền thông) có 4 sản phẩm.

- Lĩnh vực 5 (Xã hội) có 2 giải pháp, mô hình triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Lĩnh vực 6 (Khởi nghiệp sáng tạo) có 5 công trình, giải pháp, mô hình khởi nghiệp sáng tạo.

- Lĩnh vực 7 (Khoa học cơ bản) có 16 công trình nghiên cứu.

Trước đó, Hội đồng tuyển chọn giải thưởng 7 lĩnh vực đã xem xét, đề xuất Hội đồng tuyển chọn cấp TP xét tặng giải thưởng 56 công trình, giải pháp sáng tạo. Đây là những công trình, giải pháp tiêu biểu được chọn lọc từ 111 công trình, hồ sơ tham gia giải thưởng năm nay.

Sỹ Thành
A bạn đây rồi - Kỳ 66

A bạn đây rồi - Kỳ 66

Trải nghiệm của các bạn trẻ tại Thành phố Đà Lạt
Nhanh như chớp Mùa 2 - Tập 12

Nhanh như chớp Mùa 2 - Tập 12

Trí tuệ của ST được nhiều người công nhận