Ngày 5/5/2020: TP.HCM tọa đàm về khôi phục và phát triển kinh tế sau dịch COVID-19

Nhằm khôi phục và phát triển kinh tế TP.HCM sau dịch COVID-19, UBND TP sẽ tổ chức buổi tọa đàm với các chuyên gia và doanh nghiệp vào ngày 5/5/2020 với hình thức trao đổi trực tuyến, tại 3 đầu cầu của UBND TP.HCM.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo TP sẽ ghi nhận các góp ý của chuyên gia kinh tế và các vấn đề khó khăn thực tế của doanh nghiệp; tiếp tục đánh giá theo chiều sâu tác động của dịch Covid-19 đến một số ngành kinh tế chủ lực của TP trong ngắn hạn, trung và dài hạn; thảo luận các giải pháp, chính sách hỗ trợ phù hợp cho ngành, doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển sau dịch.

Trước đó, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh trong mùa dịch SARS-CoV-2, UBND TP đã triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến hết năm 2020.

Theo đó, TP sẽ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh trong điều kiện đảm bảo an toàn; hỗ trợ giảm chi phí sản xuất kinh doanh cho doanh nghiêp (đang sản xuất, tạm ngừng sản xuất) và chi phí sinh hoạt cho người dân như chi phí điện, nước, chính sách về thuế, chính sách về tiền thuê đất, bảo hiểm xã hội, cải cách thủ tục hành chính, chăm lo đời sống cho người lao động.

TP cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch SARS-CoV-2; rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng; xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn ưu tiên tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng 285.000 tỷ đồng trong trường hợp Chính phủ cho phép TP tham gia triển khai thực hiện...

Sỹ Thành