Ngành nuôi tôm Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển

Ngành nuôi tôm Việt Nam có nhiều dư địa phát triển, do điều kiện nuôi trồng thuận lợi và nhu cầu tiêu thụ tôm trên thế giới đang tiếp tục tăng. Hiện tại, đã có nhiều trang trại nuôi tôm trình độ cao, đạt các chuẩn nuôi quốc tế như ASC, BAP…

Trung tâm Tin tức