Ngành Nông nghiệp Việt Nam một năm khởi sắc

Năm 2017, Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đối diện với nhiều khó khăn khi phải hứng chịu những thiệt hại do thiên tai, biến đổi của thị trường nhưng mục tiêu tăng trưởng của ngành vẫn đạt và vượt kế hoạch.

Trung tâm Tin tức