Ngành nông nghiệp TP.HCM năm 2018

Ngành nông nghiệp TP.HCM trong năm 2018 đã có những con số ấn tượng. Giá trị trên 1 hecta đất nông nghiệp 1 năm tạo ra được 502 triệu đồng, tăng 11,5%.

Trung tâm Tin tức