Ngành nông nghiệp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Trong bối cảnh dịch COVID-19 làm đứt gãy nhiều hoạt động sản xuất, xuất khẩu nông - lâm - thủy sản, nhưng bằng sự chủ động và linh hoạt, ngành nông nghiệp Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021 vẫn đạt mức tăng trưởng 3,82%.

Nguồn: Trung tâm Tin tức