Ngành lúa gạo và da giày đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2021

Theo nhận định của Bộ Công thương, ngành lúa gạo và da giày được kỳ vọng tăng mạnh kim ngạch xuất khẩu trong năm 2021. Với ngành lúa gạo, theo sự phân bổ năm 2021 của Ủy ban kinh tế Á - Âu (EEC), Việt Nam sẽ xuất khẩu vào hai trong số năm nước thuộc EU.

Trung tâm Tin tức