Ngành giáo dục - đào tạo TP.HCM: Hướng đến chuẩn quốc tế

Mục tiêu giáo dục - đào tạo của TP.HCM trong thời gian tới sẽ hướng đến chuẩn quốc tế, còn giáo dục khoa học công nghệ vẫn là quốc sách của quốc gia.

Trung tâm Tin tức