Ngành du lịch tập trung khai thác thị trường nội địa

Khai thác tối đa thị trường nội địa được xem là giải pháp then chốt cho các doanh nghiệp ngành du lịch ở thời điểm hiện tại, khi mà việc mở cưa đón khách quốc tế đang được Chính phủ và các bộ ngành hết sức cân nhắc.

Trung tâm Tin tức