Ngành du lịch nỗ lực khôi phục phát triển sau mùa dịch

Dịch bệnh Covid-19 đang tác động trực tiếp tới ngành du lịch, gây thiệt hại nặng nề. Việc đề ra các phương án nhằm khôi phục sự phát triền của ngành du lịch đang là một trong nhũng mục tiêu quan trọng được đặt ra sau mùa dịch.

Trung tâm Tin tức