Ngành công nghiệp hoa Hà Lan và dự án liên kết với Việt Nam

Hà Lan là nước dẫn đầu trên thị trường quốc tế về hoa và công nghệ trồng hoa. Hà Lan và Việt Nam đã có thỏa thuận hợp tác trong nông nghiệp để trao đổi về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và công nghệ.

Trung tâm Tin tức