Ngành cơ khí trong bối cảnh nền công nghiệp phát triển

Đối với ngành cơ khí chế tạo Việt Nam, con số 10.000 doanh nghiệp tăng lên 25.000 doanh nghiệp trong tám năm qua cho thấy sự phát triển vượt bậc. Song khó khăn lại nằm ở sự thiếu hụt nguồn nhân lực trình độ cao và hạn chế trong hệ thống quản trị.

Trung tâm Tin tức