Ngành cá tra đối mặt nhiều thách thức

Do dịch COVID-19, ngành sản xuất cá tra đang gặp rất nhiều khó khăn. Các thị trường trên thế giới đã thông báo hoãn hoặc hủy đơn hàng với mặt hàng thủy sản này.

Trung tâm Tin tức