Ngân hàng sẽ được đánh giá, xếp hạng theo 6 tiêu chí

Thông tư 52 của Ngân hàng nhà nước về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chính thức có hiệu lực và áp dụng để xếp hạng từ năm 2019.

Trung tâm Tin tức