Ngân hàng nhà nước cảnh báo thủ đoạn trộm tiền từ ATM

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 44 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36 quy định về trang bị, quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động (ATM). Thông tư có hiệu lực từ ngày 18-2-2019.

Trung tâm Tin tức