Ngân hàng máu dành cho thú cưng

Tại Mỹ, ngân hàng máu dành cho thú cưng đã được thành lập để phục vụ nhu cầu chăm sóc y tế cho những con vật bốn chân.

Trung tâm tin tức