Nga yêu cầu Google "chấm dứt truyền bá thông tin sự kiện bất hợp pháp"

Cơ quan giám sát truyền thông Nga vừa yêu cầu Google chấm dứt truyền bá thông tin các sự kiện bất hợp pháp trên nền tảng Youtube có ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử.

Trung tâm Tin tức