Nga và NATO chấm dứt hợp tác hoàn toàn

Ngày 15/4, phía Nga thông báo, nước này và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã hoàn toàn chấm dứt hợp tác ở cả các lĩnh vực dân sự và quân sự.

Trung tâm Tin tức