Nga tuyên bố sẽ phát triển tên lửa tầm trung và tầm ngắn

Tổng thống Nga tuyên bố sẽ phát triển hệ thống tên lửa tầm trung và tầm ngắn, nhưng sẽ không triển khai trước khi Mỹ làm điều đó.

Trung tâm Tin tức