Nga phủ nhận việc vi phạm hiệp định kiểm soát vũ khí

Điện Kremlin đã phủ nhận việc Nga vi phạm bất kỳ hiệp định kiểm soát vũ khí nào và cho biết, Nga sẽ không để bị lôi kéo vào cuộc chạy đua vũ trang.

Trung tâm Tin tức