Nga nỗ lực thiết lập một hành lang nhân đạo tại Syria

Ngày 27/2, quân đội Nga cáo buộc các lực lượng đối lập tại Đông Ghouta (Syria) đã nã súng cối vào một tuyến đường sơ tán vốn mở ra để dân thường có thể rời khu vực xung đột, trong thời gian 5 tiếng "khoảng dừng nhân đạo" có hiệu lực.

Trung tâm Tin tức