Nga không muốn hợp tác với Mỹ về vấn đề dầu mỏ Syria

Bộ Ngoại giao Nga vừa tuyên bố, nước này sẽ không hợp tác với Mỹ trong vấn đề dầu mỏ Syria. Mát-xcơ-va nhấn mạnh, chính quyền Syria là thực thể duy nhất nên kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia Trung Đông này.

Trung tâm Tin tức