Nga hạ thủy nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới

Hôm 23/8, Nga đã hạ thủy nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới để khởi động hành trình hoạt động trải dài 5.000km qua nhiều khu vực tại Bắc cực.

Trung tâm Tin tức