Nga công bố kết quả bầu cử địa phương

Ủy ban bầu cử trung ương Nga đã công bố kết quả sau khi kiểm 99% số phiếu trong các cuộc bầu cử thống đốc tỉnh và đại biểu lập pháp địa phương diễn ra ngày 8/9.

Trung tâm Tin tức