Nga chỉ trích chiến lược quốc phòng mới của Mỹ

Ngoại trưởng Nga cho biết, ông không đồng tình với văn kiện mới của Mỹ khi xác định Nga và Trung Quốc là những mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng.

 

Trung tâm Tin tức