Nga cảnh báo lực lượng khủng bố tại Syria

Ngày 4/9, Nga lên tiếng cảnh báo việc các lực lượng khủng bố tại Syria đang nhận được nhiều loại vũ khí hiện đại từ một số nguồn bảo trợ nước ngoài, thông qua những công ty "ma".

Trung tâm Tin tức