Nga ca ngợi quyết định của Ủy hội châu Âu

Sau khi Hội đồng Nghị viện của Ủy hội châu Âu bỏ phiếu cho phép Nga trở lại tổ chức này, nhiều quan chức cấp cao ở Mát-xcơ-va đã ca ngợi quyết định này.

Trung tâm Tin tức