Nét đẹp áo dài dành cho người "big size"

Ngành công nghiệp thời trang luôn thay đổi theo trào lưu đại chúng, bên cạnh những bộ áo dành cho người mẫu, thì thị trường luôn có những mẫu dành cho người ngoại cỡ - hay "big size".

Trung tâm Tin tức