NASA phát hiện hành tinh giống Trái Đất

NASA vừa phát hiện một siêu Trái Đất có khả năng tồn tại sự sống, cách hệ Mặt Trời 31 năm ánh sáng.

Trung tâm Tin tức