Nắng mưa chuyện khởi nghiệp từ ống hút "xanh"

Một trong những sáng tạo được phổ biến rầm rộ nhất trong sản phẩm xanh là ống hút. Khi xuất hiện, chúng được truyền thông ca ngợi, nhưng nhiều loại sản phẩm trong số chúng phải chật vật để tìm nguồn tiêu thụ trong thị trường.

Ban Khoa giáo HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh