Nắng mưa chuyện khởi nghiệp từ ống hút "xanh"

Một trong những sáng tạo được phổ biến rầm rộ nhất trong sản phẩm xanh là ống hút. Khi xuất hiện, chúng được truyền thông ca ngợi, nhưng nhiều loại sản phẩm trong số chúng phải chật vật để tìm nguồn tiêu thụ trong thị trường.

Ban Khoa giáo HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh
Nhanh như chớp Mùa 2 - Tập 24

Nhanh như chớp Mùa 2 - Tập 24

Midu không màng đớp thính, tập trung lên đỉnh
Bố là tất cả - Tập 30

Bố là tất cả - Tập 30

Minh Nhân có con ngoài giá thú?