Năng lượng Mặt Trời và những ứng dụng hữu ích

Hệ thống năng lượng Mặt Trời đang đặc biệt được chú trọng phát triển trong những năm gần đây vì chúng tạo ra năng lượng từ nguồn "nguyên liệu" sạch, không gây hại đến môi trường, không tác động tiêu cực đến hiệu ứng nhà kính.

TFS
Xem thêm
Chiếc xe xanh